Производи на товар на ФЗОРСМ

 • Индивидуални производи

  Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало

  2610 | Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало
  Ортоза на глуждот (AFO) која е изработена по индивидуален отисок помага за подобрување на начинот на одење преку спречување или ограничување на несакани движења на потколеницата и стапалото, притоа давајќи поддршка на послабите мускули на потколеницата.
  Исто така се користат за одржување на позицијата на скочните зглобови, корекции на деформитети и помагаат во намалувањето на спастичноста. Изработена е од пластика со можност заради поголема удобност да се обложи од внатрешната страна на ортозата.

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Чевли отворен фудбалски тип за протези

  4112 | Чевли отворен фудбалски тип за протези

  Чевлите се индивидуално изработени. Индицирани се  за корисници со натколени или потколени протези.

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Специјални ортопедски чевли по гипсан модел

  4109 | Специјални ортопедски чевли по гипсан модел за специфични деформитети

  Чевлите се изработени по индивидуален отисок на корисникот. Со нив се компензираат сите видови деформитети на стапалата со што се добива растоварување на стапалата или саканата корекција на деформитетот.

  Боја и модел на чевлите по избор на корисникот од достапните во моментот на нарачка во зависност од состојбата на стапалата.

   

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Ортопедски чевли кај парцијални ампутации

  4111 | Ортопедски чевли кај парцијални ампутации со надградување на ампутацијата

  Овие чевли се изработени од телешка кожа,  индивидуално за корисници кај кои од разни причини има недостаток на палец или дел од предниот дел на стапалото.

   

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Чевли кај скратување на екстремитети над 6 см

  4113 | Чевли кај скратување на екстремитети над 6 см

  Овие чевли се изработуваат индивидуално кај корисници кај кои има разлика во должината на екстремитетите од било која причина. Се препорачува да се носат заради рамномерно оптоварување и заштита на колковите, спречување на појава на сколиоза и болки во лумбалниот дел од рбетот.
  Боја и модел на чевлите по избор на корисникот од достапните во моментот на нарачка.

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Чевли со вградена узенгија за едно стапало

  4107 | Чевли со вградена узенгија за едно стапало

  Чевлите се индицирани за корисници кои користат натколени или потколени ортози на една нога.

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Чевли со вградена узенгија за две стапала

  4108 | Чевли со вградена узенгија за две стапала

  Чевлите се индицирани за корисници кои користат натколени или потколени ортози на двете нозе.

   

  Додај во кошничка
 • Детски ортози

  Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало

  2610 | Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало
  Ортоза на глуждот (AFO) која е изработена по индивидуален отисок помага за подобрување на начинот на одење преку спречување или ограничување на несакани движења на потколеницата и стапалото, притоа давајќи поддршка на послабите мускули на потколеницата.
  Исто така се користат за одржување на позицијата на скочните зглобови, корекции на деформитети и помагаат во намалувањето на спастичноста. Изработена е од пластика со можност заради поголема удобност да се обложи од внатрешната страна на ортозата.

  Додај во кошничка
Shopping Cart