Производи на товар на ФЗОРСМ

 • 'Рбет

  Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО

  2506 | Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО

  Корсетот тип ТЛСО се изработува индивидуално, при што користиме современа CAD-CAM технологија која нуди многу бенифити за корисниците на ортозите. ТЛСО е грбна ортоза за корекција на деформитети и е изработена од термопластичен материјал.

  Додај во кошничка
 • 'Рбет

  Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ШЕНО

  2505 | Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ШЕНО

  Корсетот тип ШЕНО се изработува индивидуално, при што користиме современа CAD-CAM технологија која нуди многу бенифити за корисниците на ортозите. Шено е грбна ортоза за корекција на деформитети и е изработена од термопластичен материјал.

  Додај во кошничка
 • Привремен
  Индивидуални производи

  Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ЦБВ

  2504 | Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ЦБВ

  ЦБВ корсетот се изработува индивидуално, при што користиме современа CAD-CAM технологија која нуди многу бенифити за корисниците на ортозите. Таа е грбна ортоза за корекција на деформитети, изработена од термопластичен материјал.

  Додај во кошничка
 • 'Рбет

  Корсет за кифоза или сколиоза тип ЦБВ/Шено (детски)

  2504/2505 | Корсет за кифоза или сколиоза тип ЦБВ/ШЕНО

  Овие детски корсети тип ЦБВ/ШЕНО се изработуваат индивидуално, при што користиме современа CAD-CAM технологија која нуди многу бенифити за корисниците на ортозите. Тие се грбни ортози за корекција на деформитети и е изработена од термопластичен материјал.

  Додај во кошничка
 • 'Рбет

  Корсет за кифоза или сколиоза тип ТЛСО – Детски

  9.056,00 ден

  2506 | Корсет за кифоза или сколиоза тип ТЛСО – Детски

  Корсетот тип ТЛСО прави растеретување и стабилизација во торакален и лумбален дел на рбетен столб кај скршеници кај деца. Со алуминиумската конструкција овозможува ограничување на латерална флексија. Изработен е од алуминиум обложен со мек и пријатен материјал.

   

  Додај во кошничка
 • Појаси и мидери

  Појас за еднострана препонска кила

  801,00 ден

  7404 | Појас за еднострана препонска кила

  Појасот за еднострана препонска кила се користи пред и после операции кај хернии во ингвиналната регија (препон).

  Се користи со препорака на лекар.

   

  Додај во кошничка
 • Појаси и мидери

  Појас за двострана препонска кила

  1.201,00 ден

  7405 | Појас за двострана препонска кила

  Појасот за двострана препонска кила се користи пред и после операции кај хернии во ингвиналната регија (препон).

  Се користи со препорака на лекар.

  Додај во кошничка
 • Детски ортози

  Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб – Детски

  7.919,00 ден

  2401 | Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб

  Корективниот апарат се користи при конзервативен третман кај дислокации на лакотниот зглоб, во процесот на рехабилитација при контрактури, при третман кај скршеници на латералниот или медијалниот епикондил, постоперативна имобилизација. Овозможува контролирано движење во лакотниот зглоб со помош на степенест регулатор.

  * Се прилагодува на сите големини и страни (лева/десна).

  Додај во кошничка
Shopping Cart