Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала

2304 | Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала
Оваа механичка ортоза се изработува по индивидуална мерка од метални шини поставени на надворешната и внатрешната страна на ортозата.
Зависно од тежината и активноста на корисникот металните шини може да се челични или од алуминиумска легура со кои ортозата станува полесна. Помага кај паднато стопало независно од која причина. Ортозата има и механички скочен зглоб кој е споен со метална сандала која го опфаќа стапалото и преку која се облекува чевел изработен по мерка. За подобра удобност обложена е со филц, и природна кожа.
Користење на ортопедски чевли во спој со ортозата е неопходно.

Медицински индикации

B91 Секвели од полио;
G11.1 Церебрална атаксија со ран почеток;
G12(G12.0-G12.9) Спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;
G57.2 Лезија на феморалниот нерв;
G57.3 Лезија на латералниот поплитеален нерв (парализа на n.peroneus);
G57.6 Лезија на плантарниот нерв;
G35 Мултипла склероза;
G60(G60.0-G60.8) Хередитарна и идиопатска невропатија;
G61(G61.0-G61.9) Воспалителна полиневропатија;
G71(G71.0-G71.9) Примарни заболувања на мускулите;
G80(G80.0-G80.9) Инфатилна церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
M76.4 Тибијален колатерален бурзитис (Pelegrini Stieda);
M76.6 Ахилов тендинитис;
S86.0 Повреда на ахилова тетива;
S93.0 Дислокација на зглобот на глуждот;
S93.6 Шинување и истегнување на други и неозначени делови на стапалото;
T93.4 Секвели од повреди на нерв на долен екстремитет.
– Сите состојби на одземеност на стапало. хроничен нестабилен скочен зглоб,
псеудоартрози и конгенитални мани.

Напомена

*Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед, физијатар или хирург.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала”
Shopping Cart