Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало

2610 | Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало

  • Ортоза на глуждот (AFO), која е изработена по индивидуален отисок, помага за подобрување на начинот на одење преку спречување или ограничување на несакани движења на потколеницата и стапалото, притоа давајќи поддршка на послабите мускули на потколеницата.
  • Исто така се користи за одржување на позицијата на скочните зглобови, корекции на деформитети и помага во намалувањето на спастичноста.
  • Изработена е од пластика со можност заради поголема удобност да се обложи од внатрешната страна на ортозата.

ФЗОМ Медицински индикации

B91 Секвели од полиомиелит;
М20.6 Други стекнати деформитети на прстите на стапалата, неозначено;
М21.6 Стекнати деформации на глуждот и стапалото;
M21.9 Стекнати деформации на екстремитети, неспецифицирано;
M24.5 Контрактура на зглоб;
M62.4 Контрактура на мускул;
Q66(Q66.0-Q66.9) Конгенитални деформации на стапалото;
Q76.3 Конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација;
G12(G12.0-G12.9) Спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;
G35 Мултипла склероза;
G80(G80.0-G80.9) Инфантилна церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
G71(G71.0-G71.9) Примарни заболувања на мускулите.

Препишува

  • Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед или физијатар.

Напомена

  • Овој производ се користи по препорака на лекар само за дадените индикации и не може да се комбинира со кој било друг производ.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало”
Shopping Cart