Корсет за кифоза или сколиоза тип ЦБВ/Шено (детски)

2504/2505 | Корсет за кифоза или сколиоза тип ЦБВ/ШЕНО

Овие детски корсети тип ЦБВ/ШЕНО се изработуваат индивидуално, при што користиме современа CAD-CAM технологија која нуди многу бенифити за корисниците на ортозите. Тие се грбни ортози за корекција на деформитети и е изработена од термопластичен материјал.

Медицински индикации

G80.0 Спастична церебрална парализа;
G80.3 Дискинетична церебрална парализа;
G80.9 Инфантилна церебрална парализа, неозначено;
M40(M40.0-M40.5) Кифоза и лордоза;
M41(M41.0-M41.9) Сколиоза;
M49+A18 Туберкулоза на рбет;
Q67.5 Конгенитална деформација на рбет;
Q76.3 Конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација;
Во лекување на кифози и сколиози од различна генеза.

Напомена

*Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде oртопед или физијатар.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Корсет за кифоза или сколиоза тип ЦБВ/Шено (детски)”
Shopping Cart