Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб – Детски

7.919,00 ден

2401 | Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб

Партиципација: 10%

  • Корективeн апарат кој се користи при конзервативен третман на дислокации на зглобот на лактот, во процесот на рехабилитација при контрактури, при третман кај скршеници на латералниот или медијалниот епикондил, постоперативна имобилизација;
  • Овозможува контролирано движење во лакотниот зглоб со помош на степенест регулатор.

ФЗОМ Медицински индикации

G54.0 Заболувања на брахијалниот плексус;
G82.1 Спастична параплегија;
M19.1 Посттрауматска артроза на други зглобови;
М19.2 Друга секундарна артроза;
M21.2 Флексиона деформација;
M24.5 Контрактура на зглоб;
M62.4 Контрактура на мускул;
M75.0 Атхезивен капсулит на рамо;
S52.0 Фрактура на горен крај на улна;
S53.1 Дислокација на други и неозначени делови на лакот;
T92.1 Секвели од фрактура на рака;
T92.5 Секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет;
Конзервативно или оперативно лечење на лезија на нерв или тетива.

Препишува

  • Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед, физијатар или хирург.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб – Детски”
Shopping Cart