Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб

2401 | Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб (Редерсман)
Оваа индивидуална надлакотна ортоза со механизам во лакотниот зглоб овозможува контролирана мобилизација на лакотниот зглоб и решавање на контрактури. Можни се две изведби. Разликата е во механизмот во зглобот каде зголемувањето на аголот на екстензија на лактот може да биде степенесто во чекори, кога со секој чекор на поместување добиваме 10 степени на агол на екстензија или континуирано кога регулирањето на овој агол е со навојно вретено.
Изработена е од термопластичен материјал со лепливи ленти по индивидуална мерка на пациентот.

Медицински индикации

G54.0 Заболувања на брахијалниот плексус;
G82.1 Спастична параплегија;
M19.1 Посттрауматска артроза на други зглобови;
М19.2 Друга секундарна артроза;
M21.2 Флексиона деформација;
M24.5 Контрактура на зглоб;
M62.4 Контрактура на мускул;
M75.0 Атхезивен капсулит на рамо;
S52.0 Фрактура на горен крај на улна;
S53.1 Дислокација на други и неозначени делови на лакот;
T92.1 Секвели од фрактура на рака;
T92.5 Секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет;
Конзервативно или оперативно лечење на лезија на нерв или тетива.

Напомена

*Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед, физијатар или хирург.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб”
Shopping Cart