Чевли отворен фудбалски тип за протези

4112 | Чевли отворен фудбалски тип за протези

Чевлите се индивидуално изработени. Индицирани се  за корисници со натколени или потколени протези.

Медицински индикации

  • Индикација за овие чевли е индикација за натколена или потколена протеза за
    долен екстремитет.

Напомена

*Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед или физијатар.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Чевли отворен фудбалски тип за протези”
Shopping Cart