Ортопедски чевли кај парцијални ампутации

4111 | Ортопедски чевли кај парцијални ампутации со надградување на ампутацијата

Овие чевли се изработени од телешка кожа,  индивидуално за корисници кај кои од разни причини има недостаток на палец или дел од предниот дел на стапалото.

 

Медицински индикации

S80.1 Контузија на други и на неозначени делови на потколеница;
S98.0 Трауматска ампутација на ниво на глужд и стапало;
S98.1 Трауматска ампутација на еден прст на ногата;
S98.2 Трауматска ампутација на два или повеќе прсти на ногата;
S98.9 Трауматска ампутација на стапало, неозначено ниво;
Z89.4 Стекнат недостиг на стапало и глужд;
Z89.8 Стекнат недостиг на горни и долни екстремитети на било кое ниво;
Q72.3 Конгенитално отсуство на стапало и прсти;
T93.6 Секвели од повреда од смачкување и трауматска ампутација на долен екстремитет;
T95.3 Секвели од изгореници, корозија и смрзнатици на долен екстремитет.

Напомена

*Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед или физијатар.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Ортопедски чевли кај парцијални ампутации”
Shopping Cart