Специјални ортопедски чевли по гипсан модел

4109 | Специјални ортопедски чевли по гипсан модел за специфични деформитети

Чевлите се изработени по индивидуален отисок на корисникот. Со нив се компензираат сите видови деформитети на стапалата со што се добива растоварување на стапалата или саканата корекција на деформитетот.

Боја и модел на чевлите по избор на корисникот од достапните во моментот на нарачка во зависност од состојбата на стапалата.

 

Медицински индикации

M21(M21.1;M21.2;M21.5;M21.6) Стекнати деформации на стапалото;
Q66(Q66.0-Q66.9) Конгенитални деформации на стапалото;
B91 Секвели од полио;
M06(M06.0-M06.9) Ревматоиден артрит;
M08(M08.0-M08.9) Јувенилен артрит;
G35 Мултипла склероза;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
G80(G80.0-G80.9) Инфантилна церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;
G71(G71.0-G71.9) Примарни заболувања на мускулите.

Напомена

* Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед или физијатар.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Специјални ортопедски чевли по гипсан модел”
Shopping Cart