Аталанта апарат за исчашени колкови за одење

2605 | Аталанта апарат за исчашени колкови за одење

  • Ортоза која ја подобрува стабилноста на колкот со поддршка и позиционирање на колковите во оптимална позиција бидејќи овозможува контролиран опсег на движење;
  • Топчестите зглобови на натколениците и страничните зглобови на колкот овозможуваат контролирани движења;
  • Mоже да се користи пост-оперативно за одржување на корегираната хируршка положба или за обезбедување максималната функција на пациентот за време на секојдневниот живот;
  • Подобреното налегнување на колкот поттикнува правилно обликување на ацетабуларниот и феморалниот дел и ја намалува можноста за сублуксација и дислокација.

ФЗОМ Медицински индикации

Q65.0 Конгенитална дислокација на колкот, еднострана;
Q65.1 Конгенитална дислокација на колкот, двострана;
Q65.2 Конгенитална дислокација на колкот, неозначено;
Q65(Q65.0-Q65.9) Конгенитални деформации на колкот;
Индикационо подрачје – Legg – Calve – Perthes – ова болест (М91.1 јувенилна
остеохондроза на главата на фемурот) и кај дисплазија на колк – исчашување.

Препишува

  • Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед или физијатар.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Аталанта апарат за исчашени колкови за одење”
Shopping Cart