Кожни влошки – индивидуални

950,00 ден

Кожните ортопедски влошки се изработени од висококвалитетна кожа по индивидуален скен на стапалата на корисникот. Во влошката се вградуваат ортопедско-технички додатоци со различни облици, дебелини и тврдини со цел да се добие растоварување на газењето или корекција на деформитетот според скенот на стапалата.
Најчесто вградуваните додатоци во кожните влошки се:

 • Повишување во пета со отвор.
 • Супинационо перниче.
 • Метатарзално перниче.
 • Медијално (внатрешно) повишување.
 • Латерално (надворешно) повишување.

Изборот на вградените додатоци го дефинира лекар врз основа на преглед или наш ортотичар врз основа на дигитален скен на стапалата.

Опис на додатоци

 • Повишување во пета  е наменето за корисници кои имаат болки во пета поради трн во пета (calcas calcaneus) како и при болки во Ахиловата тетива со цел обезбелување.
 • Со супинационото перниче се компезира паднат надолжен свод на стапалото и се овозможува рамномерно оптоварување на стапалото.
 • Метатарзално перниче компезира деформитети во предниот дел на стапалото и паднат попречен свод на метатарзусот. Овозможува рамномерно оптоварување на предниот дел на стапалото.
 • Медијалните или латералните повишувања компезираат деформитетите во скочниот зглоб и надолжниот свод на стапалото. Со нивното вградување оската на оптоварувањето се враќа во центар на зглобот и петата.

Напомена

 • Заради навикнување на влошките во почеток се почнува со пократки периоди на носење на влошките во тек на денот, со постепено зголемување на интервалот и нивното носење секој нареден ден се до конечно прифаќање.
 • Се бришат со влажна крпа.
 • Не смее да се сушат на извор на топлина.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Кожни влошки – индивидуални”
Shopping Cart