Дубак (одалка) со 4 тркала Nurmi Neo – Ottobock

Nurmi Neo е најпопуларна одалка на Ottobock  (честопати наречен тренер за одење). Дизајниран за секојдневна употреба и сите средини, дома, училиште или надвор. Лесно може да се врати наназад за да излезе од тесни агли.
Nurmi Neo е солидно  решение за деца кои можат да одат, но имаат потреба од мала дополнителна поддршка, особено за оние чие одење се подобрува и сакаат одалка што ќе расте заедно со нив.
Одличните стандардни карактеристики, вклучувајќи го и лсеното преклопување помагаат во секојдневието.

Опис

  • Поддржува исправено држење на телото и природна положба на одењето
  • Го олеснува социјалниот контакт со пријателите и браќата и сестрите
  • Високо ниво на безбедност
  • Лесно се преклопува до компактна големина
  • Наметенува независно одење

Медицински индикации

Т93(Т93.0-Т93.9) Секвели од повреди на долен екстремитет;
Z89.4-Z89.6 Стекнат недостиг на долен екстремитет;
Z96.6 Присуство на ортопедски зглоб имплантант на долен екстремитет;
Q72(Q72.0-Q72.1) Редукциски дефекти на долен екстремитет;
G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;
G20-G26 Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето;
G30-G32 Други дегенеративни болести на нервниот систем;
G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;
G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;
G71-G72 Болести на мионевралната спојка на мускул;
G80 Церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82 (G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
M05; M06; M07; M08; M10 Воспалителни полиартропатии;
M15.9 Полиартроза неозначено;
M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;
B91 Секвели од полиомиелит;
S72 Фрактура на фемурот;
S72.9 Фрактура на фемурот, неозначен дел;
S79.7 Мултипли повреди на колкот и бедрото;
S79 Други и неозначени повреди на колкот и бедрото;
S79.9 Неозначена повреда на колкот и бедрото;
S82 Фрактура на потколеницата, вклучувајќи го и глуждот;
S82.9 Фрактура на потколеницата, неозначено ниво.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Дубак (одалка) со 4 тркала Nurmi Neo – Ottobock”
Shopping Cart