Надлакотни ортози

 • Индивидуални производи

  Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб

  2401 | Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб (Редерсман)
  Оваа индивидуална надлакотна ортоза со механизам во лакотниот зглоб овозможува контролирана мобилизација на лакотниот зглоб и решавање на контрактури. Можни се две изведби. Разликата е во механизмот во зглобот каде зголемувањето на аголот на екстензија на лактот може да биде степенесто во чекори, кога со секој чекор на поместување добиваме 10 степени на агол на екстензија или континуирано кога регулирањето на овој агол е со навојно вретено.
  Изработена е од термопластичен материјал со лепливи ленти по индивидуална мерка на пациентот.

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Пасивна надлакотна ортоза од пластична маса

  2402 | Пасивна надлакотна ортоза од пластична маса
  Оваа индивидуализирана ортоза се користи за стабилизација и заштита на рамен зглоб при дислокации на рамото, фиксации после операција и третман со гипс кај фрактури на горниот дел на хумерусот.
  Ортозата е изработена од термопластични материјали со дебелина зависно од потребата на пациентот. Обликот и димензиите се дизајнирани по индивидуален отисок на пациентот со што се овозможува дозиран притисок точно во регијата каде што е потребно и попрецизно фиксирање во однос на сериските ортози од овој тип.

  Додај во кошничка
 • Надлакотни ортози

  Пасивна надлакотна ортоза од пластична маса

  6.229,00 ден

  2402 | Пасивна надлакотна ортоза од пластична маса

  Ортозата од пластична маса
  се препорачува при скршеници и повреди на надлактица и рамо. Изработена е од пластична маса за цврста потпора и мек внатрешен дел за поголема удобност. Прави фиксација и имобилизација на надлактицата при што ја намалува болката.

  Додај во кошничка
 • Надлакотни ортози

  Имобилизатор за рамо

  1.250,00 ден


  Индицирана е кај скршеници на рамо и надлактица, луксации и сублуксации на рамо и кај постоперативни состојби. Имобилизаторот за рамо е изработен од материјал со висока удобност и цврстина, прави имобилизација и стабилизација на рамото и надлактицата и ја намалува болката. Се фиксира и прилагодува со помош на лепливи траки.

  * Се прилагодува на сите големини и страни (лева/десна).

  Додај во кошничка
 • Надлакотни ортози

  Имобилизатор за рамо

  950,00 ден


  Индицирана е кај скршеници на рамо и надлактица, луксации и сублуксации на рамо и кај постоперативни состојби. Имобилизаторот за рамо изработен е од материјал со висока удобност и цврстина, прави имобилизација и стабилизација на рамото и надлактицата и ја намалува болката. Се фиксира и прилагодува со помош на лепливи траки.

  Одбери опции
 • Надлакотни ортози

  Неопренски стегач за рамо

  1.073,00 ден


  Овој неопренски стегач за рамо овозможува заштита, затоплување и поддршка на рамото. Индициран е кај хронична болка во рамо, при спортски активности и посттрауматски состојби.

  Додај во кошничка
 • Надлакотни ортози

  Ортоза за рамо – Omo Neurexa

  12.976,00 ден

  Omo Neurexa служи за стабилизација на рамото после мозочен удар.
  Мозочниот удар или повредите на централниот или периферниот нервен систем можат да предизвиккаат парализа на рамото. Чувствувате болка и движењето на раката ви станува тешко.
  Една од причинита за таа болка во рамото е делумната дислокација на главата на хумерусот од рамениот зглоб. Omo Neurexa го подобрува налегнувањето на главата на хумерусот во чашката на рамениот  зглоб со што  се ублажува причината за болката.Тоа помага рамото да се стабилизира и правилно да функционира . Omo Neurexa ортозата забележително ја ублажува болката и води до подобрување на целокупната положба на телото.

  Одбери опции
 • Надлакотни ортози

  Митела

  350,00 ден

  Оваа митела овозможува фиксација на рамото и надлактицата при скршеници на надлакотна коска или дислокации на рамо, како и при воспаленија и мекоткивни повреди. Ја стабилизира раката во посакуваната позиција и го поставува рамото во релаксирачка положба. Изработена е од неопрен.

  Додај во кошничка
Shopping Cart