Твистеров апарат за корекција на абдукција и аддукција

2606 | Твистеров апарат за корекција на абдукција аддукција на долните екстремитети

  • Твистеровиот ортопедски апарат се состои од карличен појас, црева за деротатори со челична деротациона сајла и приклучоци за чевлите што овозможува корекција на ротација на стопалата при движење и растење на корисникот;
  • Го корегира дебалансот меѓу внатрешните мускули за ротација на колкот и мускулите на феморалниот врат.
  • При користење на ортозата движењето на корисникот е слободно.

* Се изработува во спој со ортопедски чевли:
– ФЗОМ шифра 4107 кај ортоза за една нога и
– ФЗОМ шифра 4108 за ортози за двете нозе.
Потребна посебна Потврда за ортопедско помагало.

ФЗОМ Медицински индикации

G80(G80.0-G80.9) Инфантилна церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;
G83.1 Моноплегија на долен екстремитет;
G83.9 Паралитичен синдром, неозначено;
M21.0 Валгус деформација, некласифицирана на друго место;
M21.1 Варус деформација, некласифицирана на друго место;
M21.5 Стекната канџеста шепа, крива шепа, канџесто стапало и криво стапало;
M24.5 Контрактура на зглоб;
M62.4 Контрактура на мускул.

Препишува

  • Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед или физијатар.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Твистеров апарат за корекција на абдукција и аддукција”
Shopping Cart