Пасивна надлакотна ортоза од пластична маса

2402 | Пасивна надлакотна ортоза од пластична маса
Оваа индивидуализирана ортоза се користи за стабилизација и заштита на рамен зглоб при дислокации на рамото, фиксации после операција и третман со гипс кај фрактури на горниот дел на хумерусот.
Ортозата е изработена од термопластични материјали со дебелина зависно од потребата на пациентот. Обликот и димензиите се дизајнирани по индивидуален отисок на пациентот со што се овозможува дозиран притисок точно во регијата каде што е потребно и попрецизно фиксирање во однос на сериските ортози од овој тип.

Медицински индикации

G82.1 Спастична параплегија;
S52.0 Фрактура на горен крај на улна;
S53.1 Дислокација на други и неозначени делови на лакот;
T92.1 Секвели од фрактура на рака;
T92.3 Секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет;
T92.5 Секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет;
T92.9 Секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет,
S42.2 Фрактура на горниот крај на хумерусот;
S42.7 Мултипли фрактури на клавикулата, скапулата и хумерусот;
S42.8 Фрактура на други делови на рамото и надлактицата;
S42.9 Повреда на рамениот појас, неозначен дел;
S43.0 Дислокација на зглоб на раме (гленохумерален зглоб);
S43.1 Дислокација на акромиоклавикуларниот зглоб ;
S43.2 Дислокација на стерноклавикуларниот зглоб;
S43.3 Дислокација на други и на неозначени делови на рамениот појас;
S43.4 Шинување и истегнување на рамениот зглоб;
S43.5 Шинување и истегнување на акромиоклавикуларниот зглоб.

Напомена

*Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед, физијатар или хирург.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Пасивна надлакотна ортоза од пластична маса”
Shopping Cart