Електромоторна ивалидска количка – Forest3

180.650,00 ден

3107 | Електромоторна инвалидска количка

Партиципација: 0%
Доплата: 59.181 ден.

 • Електромоторна инвалидска количка од Vermeiren, Forest 3, совршена за корисници кои имаат потреба од количка за внатрешно и надворешно користење;
 • Главни карактеристики на количката се   издржливост, удобност и можности за прилагодување;
 • Тркалата се приспособуваат на нерамнини во висина до 120 мм;
 • Количката има опција за прилагодување на седиштето до 50 степени во задниот дел;
 • Има и опција за подигнување на седиштето до 300 мм;
 • Совладува угорнина до 9 %;
 • Со едно полнење на батеријата поминува повеќе од 37-50 км;
 • Moќност 80 Ah;
 • Брзина на движење во зависнот од моделот 6-14 km/h;
 • Две батерии од 220-350 W.

 

Технички податоци

 • Широчина на седиште: 400-500 мм
 • Длабочина на седиште: 420-520мм
 • Висина на седиште: 630 мм
 • Должина: 1185-1224 мм
 • Ширина: 595-650 мм
 • Висина: 1036 мм
 • Тежина на количка: 139 кг
 • Максимална тежина на корисник: 130 кг

ФЗОМ Медицински индикации

Индикации исти како кај Инвалидска собна количка-стандард, со потежок степен на телесен хендикеп, за осигурени лица што се на школување и во работен однос. Индикационо подрачје – кај лица со највисок степен на онеспособеност на локомоторниот систем, кога поради парализа или деформитет на раката и ногата неможат активно да движат количка на рачен погон, но со движење на прстите или главата може да управува со електромоторна количка.
G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;
G20-G26 Екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето;
G30-G32 Други дегенеративни болести на нервниот систем;
G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;
G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;
G71-G72 Болести на мионевралната спојака на мускул;
G80.0 Спастична церебрална парализа;
G80.2 Спастична хемиплегична церебрална парализа;
G80.3 Дискинетична церебрална парализа;
G80.9 Инфантилна церебрална парализа, неозначено;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетралегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
Z89(Z89.5-Z89.8) Стекнат недостиг на долен екстремитет;
Z96.6 Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;
T93.2; T93.6; T93.9 Секвели од повреди на долен екстремитет;
T95.3 и T95.9 Секвели од изгореници, корозии и смрзнатини;
M05; M06; M07; M08; M10 Воспалителни полиартропатии;
M15.9 Полиартроза, неозначено;
M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;
B91 Секвели од полиомиелит.

Препишува

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Електромоторна ивалидска количка – Forest3”
Shopping Cart