Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала – Ахилова чизма

4.410,00 ден

 2304 | Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала

  • Ортоза со скочен зглоб и метална сандала која се користи за конзервативен и постоперативен третман на фрактури на потколеница, за постоперативен третман на лигаменти на скочен зглоб, меки ткива и тетиви, за третман кај хронична нестабилност на лигаментите и дислокација на перонеална тетива, за продолжено лекување на talus calcaneus, за рана функционална терапија по конзервативен или хируршки третман на руптура на Ахилова тетива;
  • Ортозата има комплет составен од 3 подигнувачи на пета кои обезбедуваат фиксен агол на флексија на скочниот зглоб и овозможува растеретување на Ахиловата тетива;
  • Секој подигнувач овозможува имобилизација под агол од 12,5 степени;
  • Внатрешноста е обложена со фротир за поголема удобност;
  • Лесен е за употреба и има димензии што го опфаќаат секој глужд.

ФЗОМ Медицински индикации

B91 Секвели од полио;
G11.1 Церебрална атаксија со ран почеток;
G12(G12.0-G12.9) Спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;
G57.2 Лезија на феморалниот нерв;
G57.3 Лезија на латералниот поплитеален нерв (парализа на n.peroneus);
G57.6 Лезија на плантарниот нерв;
G35 Мултипла склероза;
G60(G60.0-G60.8) Хередитарна и идиопатска невропатија;
G61(G61.0-G61.9) Воспалителна полиневропатија;
G71(G71.0-G71.9) Примарни заболувања на мускулите;
G80(G80.0-G80.9) Инфатилна церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
M76.4 Тибијален колатерален бурзитис (Pelegrini Stieda);
M76.6 Ахилов тендинитис;
S86.0 Повреда на ахилова тетива;
S93.0 Дислокација на зглобот на глуждот;
S93.6 Шинување и истегнување на други и неозначени делови на стапалото;
T93.4 Секвели од повреди на нерв на долен екстремитет.
– Сите состојби на одземеност на стапало. Хроничен нестабилен скочен зглоб,
псеудоартрози и конгенитални мани.
Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед, физијатар или хирург.

Препишува

  • Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед, физијатар или хирург.

Напомена

  • Проверете дали производот одговара на вашата големина.
  • Овој производ се користи по препорака на лекар само за дадените индикации и не може да се комбинира со кој било друг производ.

Големина

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала – Ахилова чизма”
Shopping Cart