• Детски ортози

  Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало – UCBL

  2610| Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало

  Ортозата за стaпало UCBL e ортоза која има максимална контрола на позицијата на стапалото. Се користи за корекција на флексибилни деформитети на стапалото, го контролира и лакот и правецот на стапалото. Се разликува од стандардните ортотички средства за стапала по тоа што целосно ја опфаќа петата за да ја држи во правилнa положба.

  Додај во кошничка
 • Потколени ортози

  Потколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (Перонеус) – Varitex

  3.012,00 ден

  2302 | Потколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (Перенеус)

  Ортозата за ограничување на плантарната флексија 
  помага во одење кај проблеми со “паднато стапало” независно од кои причини.
  Благодарение на анатомскиот дизајн може да се вклопи во сите видови на чевли. Потребно е индивидуално адаптирање на ортозата од страна на ортопедски техничар.

  Одбери опции
 • Потколени ортози

  Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала – Ахилова чизма

  4.410,00 ден

   2304 | Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала

  Оваа ортоза со скочен зглоб и метална сандала се користи за конзервативен и постоперативен третман на фрактури на потколеница, за постоперативен третман на лигаменти на скочен зглоб, меки ткива и тетиви, за третман кај хронична нестабилност на лигаментите и дислокација на перонеална тетива, за продолжено  лекување на talus calcaneus, за рана функционална терапија по конзервативен или хируршки третман на руптура на Ахилова тетива.

  Одбери опции
 • Потколени ортози

  Корективен апарат за корекција на скочен зглоб – Редерсман

  7.922,00 ден

  2608 | Корективен апарат за корекција на скочен зглоб
  Овој корективен апарат Редерсман овозможува рана мобилизација со прилагодување на степенот на дорзифлексија и плантарна флексија на позицијата на глуждот.
  Се користи за пост-оперативна стабилизација при повреди на тетивите, лигаментите и меките ткива. Кај хронична нестабилност на лигаментите, нестабилни фрактури на дисталната тибија и фибула, фрактури на фибула кои се решени со импланти.

  Одбери опции
 • Индивидуални производи

  Потколен апарат со ограничување на плантарна или дорзална флексија и скочен зглоб со приклучок на чевли

  2303 | Потколен апарат со ограничување на плантарна или дорзална флексија и скочен зглоб со приклучок на чевли
  Оваа механичка ортоза се изработува по индивидуална мерка , од метални шини поставени на надворешната и внатрешната страна на ортозата. Спојот со чевли е изведен со метална узенгија која е прицврстена за петата на чевелот и која ја превзема улогата на скочниот зглоб. За подобра удобност обложена е со филц, и природна кожа. Помага кај паднато стопало независно од која причина. Зависно од тежината и активноста на корисникот металните шини може да се челични или од алуминиумска легура со кои ортозата станува полесна.
  Користење на ортопедски чевли во спој со ортозата е неопходно.

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала

  2304 | Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала
  Оваа механичка ортоза се изработува по индивидуална мерка од метални шини поставени на надворешната и внатрешната страна на ортозата.
  Зависно од тежината и активноста на корисникот металните шини може да се челични или од алуминиумска легура со кои ортозата станува полесна. Помага кај паднато стопало независно од која причина. Ортозата има и механички скочен зглоб кој е споен со метална сандала која го опфаќа стапалото и преку која се облекува чевел изработен по мерка. За подобра удобност обложена е со филц, и природна кожа.
  Користење на ортопедски чевли во спој со ортозата е неопходно.

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Корективен апарат за корекција на скочен зглоб

  2608 | Корективен апарат за корекција на скочен зглоб (Редерсман)
  Оваа динамична потколена ортоза која се изработува по индивидуален отисок има вграден флексибилен и еластичен зглоб за глужд, со што се овозможува оптимална контрола на глуждот и стапалото. На задната страна на ортозата вграден е граничник со кој се ограничува и регулира прекумерно спуштање на стапалото.
  Пружа добра поддршка кај нестабилност во валгус или варус (навалување на глуждот).
  За поголема удобност постои можност за обложување на внатрешноста на ортозата како и можност за додавање на индивидуално произведена влошка под стапалото.

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало

  2610 | Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало
  Ортоза на глуждот (AFO) која е изработена по индивидуален отисок помага за подобрување на начинот на одење преку спречување или ограничување на несакани движења на потколеницата и стапалото, притоа давајќи поддршка на послабите мускули на потколеницата.
  Исто така се користат за одржување на позицијата на скочните зглобови, корекции на деформитети и помагаат во намалувањето на спастичноста. Изработена е од пластика со можност заради поголема удобност да се обложи од внатрешната страна на ортозата.

  Додај во кошничка
Shopping Cart