Потколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (Перонеус) – Varitex

3.012,00 ден

2302 | Потколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (Перенеус)

Ортозата за ограничување на плантарната флексија 
помага во одење кај проблеми со “паднато стапало” независно од кои причини.
Благодарение на анатомскиот дизајн може да се вклопи во сите видови на чевли. Потребно е индивидуално адаптирање на ортозата од страна на ортопедски техничар.

Напомена

  • Осигурајте се дека производот  е соодветно адаптиран за големината на вашето стапало.
  • Овој производ се користи по препорака на лекар само за дадените индикации и не може да се комбинира со кој било друг производ.
  • Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед или физијатар.

ФЗОМ Медицински индикации

B91 Секвели од полио;
G11.1 Церебрална атаксија со ран почеток;
G12(G12.0-G12.9) Спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;
G57.2 Лезија на феморалниот нерв;
G57.3 Лезија на латералниот поплитеален нерв (парализа на n.peroneus);
G57.6 Лезија на плантарниот нерв;
G35 Мултипла склероза;
G60(G60.0-G60.8) Хередитарна и идиопатска невропатија;
G61(G61.0-G61.9) Воспалителна полиневропатија;
G71(G71.0-G71.9) Примарни заболувања на мускулите;
G80(G80.0-G80.9) Инфатилна церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
M76.4 Тибијален колатерален бурзитис (Pelegrini Stieda);
M76.6 Ахилов тендинитис;
S86.0 Повреда на ахилова тетива;
S93.0 Дислокација на зглобот на глуждот;
S93.6 Шинување и истегнување на други и неозначени делови на стапалото;
T93.4 Секвели од повреди на нерв на долен екстремитет.
Сите состојби кои доведуваат до одземеност на N. Peroneus од различна генеза.

Големина

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Потколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (Перонеус) – Varitex”
Shopping Cart