• Ортопедски влошки

  Дигитална анализа на стапала

  400,00 ден

  Нашите стапала се дизајнирани да ги контролираат фазите на стоење, одење и трчање како и брзите премини од една во друга фаза, а притоа постојано da останеме во рамнотежа. Поради фактот дека еден просечен човек во животот поминува на своите стапала повеќе од 150 000 км јасно е дека стапалата постојано се изложени на огромно оптоварување кое се пренесува на колената, колковите и рбетниот столб. Од тие причини здравјето на нашите стапала се многу важни за целокупната состојба на локомоторниот систем.
  Најголем дел од нашите пациенти се јавуваат на преглед на стапалата дури кога ќе почувствуваат проблем и болки, иако наш совет е да се прават превентивни анализи на оптоварувањето на стапалата со цел да се превенираат деформитети, повреди и појава на болки во стапалата, колената или рбетниот столб со користење на адекватни ортопедски влошки.
  Во процесот на анализа на стапалата користиме модерен скенер со кој го анализираме оптоварувањето на стапалата во контакт со подлогата (бароподометрија) како и разликите во оптоварувањето на стапалата.
  При анализата се зема и скен на распоредот на оптоварувањето. Врз основа на тие параметри, земајќи ги предвид и навиките на живеење препорачуваме соодветни ортопедски влошки кои се изработуваат индивидуално од соодветни ортопедско-технички материјали, со цел растоварување на пооптеретените зони, стабилизирање на петата и корекции на сводовите на стапалото.

  Доколку се решите за купување влошки или чевли скенот е бесплатен.

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Кожни влошки – индивидуални

  950,00 ден

  Кожните ортопедски влошки се изработени од висококвалитетна кожа по индивидуален скен на стапалата на корисникот. Во влошката се вградуваат ортопедско-технички додатоци со различни облици, дебелини и тврдини со цел да се добие растоварување на газењето или корекција на деформитетот според скенот на стапалата.
  Најчесто вградуваните додатоци во кожните влошки се:

  • Повишување во пета со отвор.
  • Супинационо перниче.
  • Метатарзално перниче.
  • Медијално (внатрешно) повишување.
  • Латерално (надворешно) повишување.

  Изборот на вградените додатоци го дефинира лекар врз основа на преглед или наш ортотичар врз основа на дигитален скен на стапалата.

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Спортски влошки по дигитален отисок

  1.680,00 ден

  Спортските влошки се изработуваат после дигиталната анализа на стапалата , по индивидуален отисок на гипсен модел на кој се моделирани сите неопходни корекции со цел оптоварувањето на стапалата да биде оптимално распределено.
  Кај овие влошки петата е опфатена со влошката и поради тоа стапалото е статички урамнотежено. Нагазната површина на влошката го прати анатомскиот облик на стапалото со што се обезбедува поголема нагазна површина и рамномерно оптеретување на долната страна на стапалото.
  Материјалот од кој се изработуваат овие влошки e EVALUX кој се применува во ортопедијата, не прима влага и ги амортизира и апсорбира ударите при спортување со што се намалуваат микротраумите на стопалата и колената при спортување. Се одликуваат со мала тежина (50гр).

   

  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Спортски влошки по гипсен отисок

  6.150,00 ден

  Спортските влошки се изработуваат после дигитална анализа на стапалата, по индивидуален отисок на гипсен модел на кој се моделирани сите неопходни корекции со цел оптоварувањето на стапалата да биде оптимално распределено.
  Кај овие влошки петата е опфатена со влошката и поради тоа стапалото е статички урамнотежено. Нагазната површина на влошката го прати анатомскиот облик на стапалото со што се обезбедува поголема нагазна површина и рамномерно оптеретување на долната страна на стапалото.

  Материјалот од кој се изработуваат овие влошки е EVALUX кој се применува во ортопедијата, не прима влага и ги амортизира и апсорбира ударите при спортување со што се намалуваат микротраумите на стапалата и колената при спортување.
  Се одликуваат со мала тежина (50 грама).

  Додај во кошничка
 • Ортопедски влошки

  Кожни влошки со гумено супинационо перниче

  650,00 ден

  Овие кожни ортопедски влошки  се готов сериски производ изработен од телешка кожа.
  Наменети се за најчестиот деформитет на стапалото, паднат надолжен свод (спуштен табан). Во влошката е вградено супинационо перниче кое го враќа сводот во анатомска положба со што ја подобрува статиката на стоењето и го распоредува оптоварувањето на стапалата, колената и рбетниот столб.

  Одбери опции
 • Индивидуални производи

  Кожни влошки за скратување 1 – 3 см

  1.200,00 ден

  Кожните влошки со скратување се изработени од висококвалитетна кожа по утврденото скратување. Во влошката се вградуваат ортопедско-технички додатоци со различни облици, дебелини и тврдини со цел да се добие растоварување на газењето.
  Се препорачува да се носат заради рамномерно оптоварување и заштита на колковите, спречување на појава на сколиоза и болки во лумбалниот дел од рбетот.

  Додај во кошничка
 • Детски ортози

  Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало – UCBL

  2610| Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало

  Ортозата за стaпало UCBL e ортоза која има максимална контрола на позицијата на стапалото. Се користи за корекција на флексибилни деформитети на стапалото, го контролира и лакот и правецот на стапалото. Се разликува од стандардните ортотички средства за стапала по тоа што целосно ја опфаќа петата за да ја држи во правилнa положба.

  Додај во кошничка
 • Ортопедски влошки

  Ортопедски влошки – Dino

  3.147,00 ден

  Влошките Dino со супинациски или пронациски клин се прилагодуваат индивидуално според потребите на корисникот. Тоа се корективни влошки изработени од ортотички материјал кој е антиалергичен и лесно се одржува. Со овие влошки опфаќањето на петата во чашка и високите рабни ивици овозможуваат добра корекција.
  За поголеми плановалгуси можно е вградување на клинови за поддршка.

  Додај во кошничка
Shopping Cart