Инвалидска собна количка со адаптација за WC – 3102DAG

12.811,00 ден

Цената е со вклучена адаптација

3102 | Инвалидска собна колчичка – Стандард со адаптација за WC

3102DAG е класична стандардна инвалидска количка.

3102DAG е склоплива инвалидска количка со челичен рам и адаптација за WC.
Количката има подигнувачки потпирачи за раце, демонтажни и преклопни потпирачи за нозе. Адаптацијата зе WC е демонтажна и склопена количката е лесна за транспорт и складирање.

*Потребна е дополнителна потврда за адаптација за WC(3201)

Карактеристики

  • Ширина на седиштето 430 mm,
  • Длабочина на седиштето 440 mm,
  • Висина на потпирачот за грб 365 mm,
  • Висина 860 mm,
  • Ширина 640 mm,
  • Должина 1020 mm,
  • Тежина тежина 18,8 kg,
  • Максимална тежина на корисникот до 100 kg.

Медицински индикации

G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;
G20-G26 Екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето;
G30-G32 Други дегенеративни болести на нервниот систем;
G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;
G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;
G71-G72 Болести на мионевралната спојка на мускул;
G80.0 Спастична церебрална парализа;
G80.2 Спастична хемиплегична церебрална парализа;
G80.3 Дискинетична церебрална парализа;
G80.9 Инфантилна церебрална парализа, неозначено;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетралегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
Z89(Z89.5-Z89.8) Стекнат недостиг на долен екстремитет;
Z96.6 Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;
T93.2; T93.6; T93.9 Секвели од повреди на долен екстремитет;
T95.3 и T95.9 Секвели од изгореници, корозии и смрзнатини;
M05; M06; M07; M08; M10 Воспалителни полиартропатии;
M15.9 Полиартроза, неозначено;
M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;
B91 Секвели од полиомиелит.

Дополнителни информации

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Инвалидска собна количка со адаптација за WC – 3102DAG”
Shopping Cart