Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса

2403 | Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса
Пасивната подлакотна ортоза е изработена од полиетилен и ги опфаќа подлактицата и дланката. Предноста на индивидуалната ортоза е во тоа што се изработува по индивидуален отисок на пациентот и се обликува според неговите потреби. Опфатот на шаката и прстите , позицијата на зглобот за шаката, притисокот и поддршка на одредени мускули, ограничувањата на движењата, дебелината на материјалот и поставеноста на лепливите ленти е индивидуализирано според индикациите и потребите на корисникот.

Овие ортози се соодветни за лица со: Остеоартритис, Карпал тунел и при флакцидно паѓање на шаката. Изработена е од полиетилен. Лепливите ленти овозможуваат лесно поставување и вадење на ортозата заради одмор и одржување на хигиена.

Медицински индикации

G35 Мултипла склероза;
G56.0 Синдром на карпален тунел;
G56.1 Други лезии на н.медианус;
G56.3 Лезија на радијален нерв;
G63.2 Дијабетична полинеуропатија;
G63.8 Полинеуропатија кај други болести класифицирани на друго место;
G80(G80.0-G80.9) Инфатилна церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82.3-G82.5 Тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
M21.5 Стекната канџеста шепа, крива шепа, канџесто стапало и криво стапало;
M21.3 Висечка шепа или стапало (стекнато);
М21.9 Стекнати деформации на екстремитети, неспецифицирано;
M65.4 Радиусен стилоиден тендосиновит (de Quervain);
M65.9 Синовит и тендосиновит, неозначено;
M70 Мекоткивни заболувања поради употреба, прекумерна употреба и притисок;
M72.0 Палмарна фасцијална фиброматоза Dupuytren;
P14.3 Породилна повреда на брахиален плексус;
Q74.3 Artrogripoza multiplex cong.;
T92.1 Секвели од фрактура на рака;
T92.2 Секвели од фрактура на ниво на рачен зглоб и шепа;
T92.3 Секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет;
T92.5 Секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет;
T92.9 Секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет;
Кај ревматиден артрит, одземеност од било која генеза;
S52.0 Фрактура на горен крај на улна;
S52.1 Фрактура на горен крај на радиус;
S52.7 Мултипли фрактури на подлактица;
S53.0 Дислокација на главата на радиусот;
S53.1 Дислокација на други и неозначени делови на лакот;
S53.2 Трауматска руптура на радијален колатерален лигамент;
S53.3 Трауматска руптура на улнарен колатерален лигамент.

Напомена

*Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед, физијатар или хирург.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса”
Shopping Cart