Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса со прсти

4.253,00 ден

2403 | Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса

  • Пасивна подлакотна ортоза за имобилизација на рачниот зглоб и превенција од улнарна и радијална ротација и несакани движења.
  • Изработена е од пластика со мек внатрешен дел и дополнителни траки за индивидуално прилагодување како и поголема стабилност.
  • Овозможува релаксирачка позиција на рачниот
  • зглоб во дорзифлексија под агол од 30 степени.

Големина

ФЗОМ Медицински индикации

G35 Мултипла склероза;
G56.0 Синдром на карпален тунел;
G56.1 Други лезии на н.медианус;
G56.3 Лезија на радијален нерв;
G63.2 Дијабетична полинеуропатија;
G63.8 Полинеуропатија кај други болести класифицирани на друго место;
G80(G80.0-G80.9) Инфатилна церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82.3-G82.5 Тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
M21.5 Стекната канџеста шепа, крива шепа, канџесто стапало и криво стапало;
M21.3 Висечка шепа или стапало (стекнато);
М21.9 Стекнати деформации на екстремитети, неспецифицирано;
M65.4 Радиусен стилоиден тендосиновит (de Quervain);
M65.9 Синовит и тендосиновит, неозначено;
M70 Мекоткивни заболувања поради употреба, прекумерна употреба и притисок;
M72.0 Палмарна фасцијална фиброматоза Dupuytren;
P14.3 Породилна повреда на брахиален плексус;
Q74.3 Artrogripoza multiplex cong.;
T92.1 Секвели од фрактура на рака;
T92.2 Секвели од фрактура на ниво на рачен зглоб и шепа;
T92.3 Секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет;
T92.5 Секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет;
T92.9 Секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет;
Кај ревматиден артрит, одземеност од било која генеза;
S52.0 Фрактура на горен крај на улна;
S52.1 Фрактура на горен крај на радиус;
S52.7 Мултипли фрактури на подлактица;
S53.0 Дислокација на главата на радиусот;
S53.1 Дислокација на други и неозначени делови на лакот;
S53.2 Трауматска руптура на радијален колатерален лигамент;
S53.3 Трауматска руптура на улнарен колатерален лигамент.

Препишува

  • Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед, физијатар или хирург.

Напомена

  • Проверете дали производот одговара на вашата големина.
  • Овој производ се користи по препорака на лекар само за дадените индикации и не може да се комбинира со кој било друг производ.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса со прсти”
Shopping Cart