Електромоторна инвалидска количка (Скутер) – Mercurius

Категории: , Ознака:

267.595,00 ден

 • Mercurius е моќен скутер на четири тркала со атрактивен изглед, спортски бандажи и врвни перформанси;
 • Опремен е со современ дисплеј кој е прегледен и функционален;
 • Има комплетна LED светлосна сигнализација за безбедно возење ноќе;
 • Дополнително има два USB конектори за брзо полнење на вашите уреди;
 • Потпирачите за раце се прилагодуваат;
 • Седиштето се прилагодува и ротира и има потпирач за глава;
 • Има спортски бандажи, ретровизори и корпа за пазарење;
 • Моќност: 1000 W;
 • Максимална брзина: 15 кm/h;
 • Совладување на угорнина: од 8%;
 • Со едно полнење на батерија поминува: 40 км.

Технички податоци

 • Длабочина на седиште: 490 мм
 • Висина на седиште: 530-720 мм
 • Должина: 1440 мм
 • Ширина: 680 мм
 • Висина: 1360 мм
 • Тежина на количка: 116,7 кг
 • Максимална тежина на корисник: 150 кг

Медицински индикации

G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;
G20 Паркинсонова болест;
G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;
G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;
G71-G72 Болести на мионевралната спојака на мускул;
G80.0 Спастична церебрална парализа;
G80.2 Спастична хемиплегична церебрална парализа;
G80.3 Дискинетична церебрална парализа;
G80.9 Инфантилна церебрална парализа, неозначена;
G81.9 Хемиплегија, неозначена;
G82(G82.0-G82.2) Параплегија;
Т95.3 и Т95.9 Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини;
M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;
B91 Секвели од полиомиелит;
Z89.5 Стекнат недостиг на нога до или под колено;
Z89.6 Стекнат недостиг на нога над колено;
Z89.7 Стекнат недостиг на двата долни екстремитети на било кое ниво освен само прсти.

Препишува

Правото на Електромоторна инвалидска количка – скутер се остварува со Конзилијарно мислење издадено од: Универзитетска клиника за неврологија, Универзитетска клиника за ревматологија, Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Универзитетска клиника за Детски болести, Универзитетска клиника за детска хирургија, Универзитетска клиника за тораковаскуларна хирургија и Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедија, анестезија и реанимација, интензивно лекување и ургентен центар. Покрај Конзилијарното мислење осигуреното лице е потребно да достави и специјалистички извештај од специјалист офталмолог за способност за управување со помагалото, специјалистички извештај од специјалист оториноларинголог за способност за управување со помагалото и специјалистички извештај од специјалист психијатар за психичката состојба за самостојно управување и вклучување во сообраќај со електромоторна инвалидска количка – скутер. За потребата на електромоторна инвалидска количка – скутер наод, оценка и мислење дава Лекарската комисија на Фондот. Право на електромоторна количка – скутер имаат осигурените лица со траен инвалидитет од 7-26 години и над 65 годишна возраст. Осигурените лица кои ќе остварат право на електромоторна инвалидска количка – скутер имаат право и на собна инвалидска количка.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Електромоторна инвалидска количка (Скутер) – Mercurius”
Shopping Cart