Електромоторна инвалидска количка – (Скутер) -Eris

Шифра: 3108VMBEris Категории: , Ознака:

141.640,00 ден150.860,00 ден

 • Vermeiren Eris е мал компактен скутер дизајниран за кратки растојанија на отворен и затворен простор;
 • Има помала должина и ширина, што го прави еден од најкомпактните скутери на пазарот во својата категорија, особено лесен за ракување во затворени простории;
 • Има ротирачко седиште кое се подесува по висина;
 • Скутерот има и модерна корпа која може да се користи и за пазарење;
 • Достапен е во две верзии според максималната брзина на движење до 6 km/h и до 10km/h;
 • Потпирачите за раце и грб се прилагодуваат;
 • Седиштето се ротира и се подесува по висина;
 • Има ретровизори и модерна корпа за пазарење;
 • Моќност: 320W
 • Максимална брзина: 6 и 10 кm/h
 • Совладување на угорнина: од 6/10 %
 • Со едно полнење на батерија поминува: 35- 37 км

Карактеристики

 • Длабочина на седиште: 360 мм
 • Висина на седиште: 340 мм
 • Должина: 1185 мм
 • Ширина: 570 мм
 • Висина: 1150 мм
 • Тежина на количка: 75 кг
 • Максимална тежина на корисник: 140 кг

Медицински индикации

G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;
G20 Паркинсонова болест;
G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;
G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;
G71-G72 Болести на мионевралната спојака на мускул;
G80.0 Спастична церебрална парализа;
G80.2 Спастична хемиплегична церебрална парализа;
G80.3 Дискинетична церебрална парализа;
G80.9 Инфантилна церебрална парализа, неозначена;
G81.9 Хемиплегија, неозначена;
G82(G82.0-G82.2) Параплегија;
Т95.3 и Т95.9 Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини;
M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;
B91 Секвели од полиомиелит;
Z89.5 Стекнат недостиг на нога до или под колено;
Z89.6 Стекнат недостиг на нога над колено;
Z89.7 Стекнат недостиг на двата долни екстремитети на било кое ниво освен само прсти.

Препишува

Правото на Електромоторна инвалидска количка – скутер се остварува со Конзилијарно мислење издадено од: Универзитетска клиника за неврологија, Универзитетска клиника за ревматологија, Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Универзитетска клиника за Детски болести, Универзитетска клиника за детска хирургија, Универзитетска клиника за тораковаскуларна хирургија и Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедија, анестезија и реанимација, интензивно лекување и ургентен центар. Покрај Конзилијарното мислење осигуреното лице е потребно да достави и специјалистички извештај од специјалист офталмолог за способност за управување со помагалото, специјалистички извештај од специјалист оториноларинголог за способност за управување со помагалото и специјалистички извештај од специјалист психијатар за психичката состојба за самостојно управување и вклучување во сообраќај со електромоторна инвалидска количка – скутер. За потребата на електромоторна инвалидска количка – скутер наод, оценка и мислење дава Лекарската комисија на Фондот. Право на електромоторна количка – скутер имаат осигурените лица со траен инвалидитет од 7-26 години и над 65 годишна возраст. Осигурените лица кои ќе остварат право на електромоторна инвалидска количка – скутер имаат право и на собна инвалидска количка.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Електромоторна инвалидска количка – (Скутер) -Eris”
Shopping Cart