1310 – Скочен зглоб за стопало тип Нормгеленк

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Скочен зглоб кој е во спој со протетичко стопало и овозможува плантарна и асистирана дорзална флексија