++389 (0) 2 3217 633

Regjistër prodhimesh

Sllavej SHA Shkup ka 12 SLLAVEJ SHA Shkup ka 12 vendime regjistrimi dhe 248 prodhime të regjistruara (deklatata për përshtatshmëri) për tregun vendor.

Qendra për ortotikë dhe protetikë SLLAVEJ SHA Shkup përpos prodhimit të saj ofron edhe me zgjedhje të pasur të prodhimeve të gatshme të ndihmesave më të llojllojshme ortopedike me cilësi të vërtetuar të siguara nga prodhues ndërkombëtarë me nam.