• Индивидуални производи

  Потколен апарат со ограничување на плантарна или дорзална флексија и скочен зглоб со приклучок на чевли

  2303 | Потколен апарат со ограничување на плантарна или дорзална флексија и скочен зглоб со приклучок на чевли

  • Mеханичка ортоза која се изработува по индивидуална мерка, од метални шини поставени на надворешната и внатрешната страна на ортозата;
  • Спојот со чевли е изведен со метална узенгија која е прицврстена за петата на чевелот и која ја презема улогата на скочниот зглоб;
  • За подобра удобност обложена е со филц и природна кожа;
  • Помага кај паднато стапало независно од која причина;
  • Зависно од тежината и активноста на корисникот металните шини може да се челични или од алуминиумска легура со кои ортозата станува полесна;
  • Користење на ортопедски чевли во спој со ортозата е неопходно.
  Додај во кошничка
 • Индивидуални производи

  Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала

  2304 | Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала

  • Механичка ортоза која се изработува по индивидуална мерка од метални шини поставени на надворешната и внатрешната страна на ортозата;
  • Зависно од тежината и активноста на корисникот металните шини може да се челични или од алуминиумска легура со кои ортозата станува полесна;
  • Помага кај паднато стапало независно од која причина;
  • Ортозата има и механички скочен зглоб кој е споен со метална сандала која го опфаќа стапалото и преку која се облекува чевел изработен по мерка;
  • За подобра удобност обложена е со филц и природна кожа.
  • Користење на ортопедски чевли во спој со ортозата е неопходно.       
  Додај во кошничка
Shopping Cart