Mbrojtja e të dhënave personale

Këto mbrojtje të të dhënave personale synojnë të sqarojnë dhe shpjegojnë se ku dhe si ruhen të dhënat personale të të gjithë blerësve të regjistruar në faqen tonë të internetit dhe zbatohen vetëm për www.slavej.mk dhe nëndomenet.
Nëse ka një vjegëz që do t'ju lidhë me faqe të tjera, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale të ofruara nga ato faqe interneti ose kontrollorët që menaxhojnë faqet e tilla të internetit.
E drejta e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale të përdoruesve është një prioritet në punën e Sllavej Sh. A – Shkup .
 Si kompani, ne i kushtojmë vëmendje të madhe mbrojtjes së të dhënave personale në të gjitha proceset tona të biznesit, duke i zbatuar standardet e përcaktuara me rregulloret për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
 Ky Udhëzues duhet të jetë një mjet praktik që sqaron kuptimin e termave të përdorur në rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale; përpunon parimet e mbrojtjes së të dhënave personale që duhet të merren parasysh gjatë çdo përpunimi të të dhënave personale të përdoruesit dhe të punonjësit të Sllavejit.
 Duke hyrë në faqen e internetit, ju konfirmoni se keni lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e Politikës së privatësisë.

 Të dhënat personale që merren:

  •  Emri dhe mbiemri
  •  Posta elektronike
  •  Adresa ku duhet të dërgohet porosia
  •  Telefoni për kontakt

 Të dhënat që i mbledhim dhe i mbajmë nuk do të publikohen, shiten ose dorëzohen te palët e treta, përveç autoriteteve kompetente, në mënyrën e përcaktuar me dispozitat ligjore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 Sllavej Sh. A – Shkup rezervon të drejtën për të përdorur adresat e IP dhe të dhëna të tjera të përdoruesve për të zbuluar identitetin e tyre gjatë zbatimit të ligjit dhe të procedurave ligjore.
 Ju mund të ndryshoni, përditësoni ose korrigjoni të dhënat dhe informacionet tuaja personale të pasakta në çdo kohë.

Biskota

 Sllavejit  ju informon se kjo faqe përdor skedarë teksti të quajtur “cookies “ "cookies"(biskota). Pa to, faqja nuk do të funksionojë siç duhet dhe shumë nga mundësitë nuk do të mund t’i shihni. "Biskotat" janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare kur vizitoni një faqe interneti. Biskotat ruajnë informacione rreth cilësimeve të shfletuesit tuaj të internetit, si p.sh: gjuhën, madhësinë e shkronjave si dhe faktin që tashmë keni vizituar faqe të caktuara. Në këtë mënyrë, kur vizitoni përsëri të njëjtën faqe, nuk keni pse t'i konfiguroni përsëri. Disa prej biskotave janë të nevojshme për funksionimin e faqeve, dhe disa shërbejnë gjithashtu për të mbledhur të dhëna statistikore.
 Me ndihmën e biskotave gjurmohet lëvizja e vizitorëve në faqe. Në këtë mënyrë mblidhen të dhëna për të optimizuar dhe përmirësuar funksionalitetin e faqes, duke mos e lidhur me të dhënat tuaja personale.
 Të gjitha informacionet ql regjistrohen në biskota, Sllavejit do t'i përdorë ato ekskluzivisht për nevojat e shërbimit të internetit ose për nevoja statistikore në një mënyrë që privatësia juaj të mos rrezikohet. Nëse të dhënat tuaja personale duhet të regjistrohen në biskota, kjo do të ndodhë me pëlqimin tuaj paraprak.
 Politika për mënyrën e përpunimit të të dhënave personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.
 Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për t'ju dërguar komunikime të drejtpërdrejta marketingu në lidhje me produktet dhe shërbimet tona ose shërbimet tona të lidhura, duke përfshirë njoftimet tona për produktet tona më të fundit dhe ngjarjet e ardhshme.
 Kjo mund të bëhet në formën e emailit, postimit, SMS, telefonatës ose reklamimit të synuar në internet. 
 Bazuar në të dhënat që mbajmë për ju, ne e kufizojmë marketingun e drejtpërdrejtë në një nivel të arsyeshëm dhe proporcional dhe ju dërgojmë komunikime që mendojmë se do të jenë interesante dhe të rëndësishme për ju.

 Ne i përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë vetëm në bazë të pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, të cilin ju keni të drejtë t'i jepni gjatë qasjes dhe përdorimit të të njëjtit.

 Ju keni të drejtë në çdo kohë të na kërkoni që të mos ju dërgojmë komunikime marketingu dhe të mos përdorim të dhënat tuaja personale gjatë profilizimit për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.

 Ose, mund t'i ushtroni të drejtat tuaja në një mënyrë të thjeshtë duke kontaktuar:
Adresa e emailit: grizazakorisnici@slavej.mk


 Kjo politikë e privatësisë hyn në fuqi nga janari 2022.
Ndryshimet në politikën e privatësisë do të shpallen publikisht në faqen www.slavej.mk  të paktën 10 ditë para hyrjes në fuqi.

Shopping Cart