Shkup - Kapishtec

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 2 3217 633
Orari i punës 08:00 - 19:00 (E hënë – E premte)
e shtunë: 09:00 - 14:00
E-mail: kapistec@slavej.mk
Adresa: Ул. Васил Ѓоргов бр.45

Vendndodhja:

Shkup - Qendër

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 2 3211 808
Telefoni celular: 077 443 268
Orari i punës 08:30 - 16:30 (E hënë – E premte)
E-mail: skopje@slavej.mk
Adresa: Ул. Стив Наумов бр. 61-А

Vendndodhja:

Manastir

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 47 231 560
Telefoni celular: 078 276 577
Orari i punës 08:00 – 17:00 ч. (пон – пет)
 e shtunë: 09:00 - 14:00
E-mail: bitola@slavej.mk
Adresa: Ул. Чеде Филиповски бр.55
Vendndodhja:

Tetovë

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 44 338 203
Telefoni celular: 078 276 510
Orari i punës 08:00 – 17:00 ч. (пон – пет)
e shtunë: 09:00 - 14:00 
E-mail: tetovo@slavej.mk
Adresa: Ул. Маршал Тито – трговски центар Базар локал 8

Vendndodhja:

Gostivar

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 42 211 353
Telefoni celular: 078 276 512
Orari i punës 08:30 - 16:30 (E hënë – E premte)
E-mail: gostivar@slavej.mk
Adresa: Ул. Мајор Чеде Филиповски бр.254

Vendndodhja:

Kumanovë

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 31 425 150
Telefoni celular: 078 276 523
Orari i punës 08:30 - 16:30 (E hënë – E premte)

E-mail: kumanovo@slavej.mk
Adresa: ул. “11 Октомври” бр. 1/1 – 12 локалитет “Црвен крст Куманово”

Vendndodhja:

Ohër

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 46 272 717
Telefoni celular: 078 276 509
Orari i punës 08:30 - 16:30 (E hënë – E premte)
E-mail: ohrid@slavej.mk
Adresa: Ул. Гоце Делчев бр.ББ (Св. Еразмо)

Vendndodhja:

Shtip

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 32 384 344
Telefoni celular: 078 276 513
Orari i punës 08:30 - 16:30 (E hënë – E premte)
E-mail: stip@slavej.mk
Adresa: Ул. Кеј Маршал Тито бр.57

Vendndodhja:

Koçan

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 33 271 071
Telefoni celular: 078 276 524
Orari i punës 08:30 - 16:30 (E hënë – E premte)
E-mail: kocani@slavej.mk
Adresa: Ул. Димитар Влахов бр.98

Vendndodhja:

Strumicë

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 34 330 737
Telefoni celular: 078 276 511
Orari i punës 08:00 – 17:00 ч. (пон – пет)
e shtunë: 09:00 - 14:00 
E-mail: strumica@slavej.mk
Adresa: Ул. Братство единство бр.1/1

Vendndodhja:

Prilep

Telefoni për kontakt: 00389 (0) 48 415 405 
Telefoni celular: 078 276 521
Orari i punës 08:00 – 17:00 ч. (пон – пет)
e shtunë: 09:00 - 14:00
E-mail: prilep@slavej.mk
Adresa: Ул. Кеј 9-ти Септември бр.42

Vendndodhja:

SLavej ShA Shkup

Adresa: Ул. Васил Ѓорѓов бр.45
Telefoni për kontakt:
 00389 (0) 2 3217 633
Faks 00389 (0) 2 3217 633
E-mail: slavej@slavej.com.mk
Web: www.slavej.mk

 

Shopping Cart