Тоалетна инвалидска количка 139E – Vermeiren

Шифра: 3104VM Категории: , Ознака:

9.230,00 ден

3104 | На товар на ФЗОРСМ со доплата на разлика во цена.

Доплата: 4.039 ден.

 • Моделот 139E е висококвалитетна удобна тоалетна количка со потпирачи за нозе кои се преклопуваат и отстрануваат;
 • Потпирачите за раце се подигнуваат;
 • Има фиксни кочници на задните тркала;
 • Kоличката се користи како помагало за одењето во тоалет и транспорт на корисникот во внатрешен простор;
 • Има пластична тоалетна кофа со рачка која се отстранува.

Технички карактеристики

 • Широчина на седиште: 420 мм
 • Длабочина на седиште: 420 мм
 • Висина на седиште: 528 мм
 • Должина: 820 мм
 • Ширина: 560мм
 • Висина: 950 мм
 • Тежина на количка: 13 кг
 • Максимална тежина на корисник: 120 кг

ФЗОМ Медицински индикации

Индикации исти како за Инвалидска собна количка – Стандард
Индикационо подрачје – кај траен неуролошки дефицит – со образложување на индикациите и клиничкиот статус – (Сите индикации како за инвалидска собна количка).
G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;
G20-G26 Екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето;
G30-G32 Други дегенеративни болести на нервниот систем;
G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;
G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;
G71-G72 Болести на мионевралната спојка на мускул;
G80.0 Спастична церебрална парализа;
G80.2 Спастична хемиплегична церебрална парализа;
G80.3 Дискинетична церебрална парализа;
G80.9 Инфантилна церебрална парализа, неозначено;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетралегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
Z89(Z89.5-Z89.8) Стекнат недостиг на долен екстремитет;
Z96.6 Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;
T93.2; T93.6; T93.9 Секвели од повреди на долен екстремитет;
T95.3 и T95.9 Секвели од изгореници, корозии и смрзнатини;
M05; M06; M07; M08; M10 Воспалителни полиартропатии;
M15.9 Полиартроза, неозначено;
M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;
B91 Секвели од полиомиелит.

Препишува

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Тоалетна инвалидска количка 139E – Vermeiren”
Shopping Cart