Натколена корективна лонгета за корекција на контрактури во колено и скочен зглоб

2609 | Натколена корективна лонгета за корекција на контрактури во колено и скочен зглоб

  • Индивидуална ортоза изработена од полиетилен по отисок на пациентот;
  • Ортозата овозможува позиционирање на ногата во барана положба за спречување на несакани движења;
  • Превенира формирање на контрактури особено при спиење;
  • За подобра удобност обложена е со мек сунѓерест материјали кој не прима пот и влага;
  • Лесно се поставува и отстранува благодарение на лепливите ленти, што ја прави лесна за одржување на хигиената.

ФЗОМ Медицински индикации

М19.1 Посттрауматска артроза на други зглобови;
M19.9 Артроза, неспецифицирано;
M21.0 Валгус деформација, некласифицирана на друго место;
M21.1 Варус деформација, некласифицирана на друго место;
M21.2 Флексиона деформација;
M21.9 Стекнати деформации на екстремитети, неспецифицирано;
M24.5 Контрактура на зглоб;
M62.4 Контрактура на мускул;
B91 Секвели од полиомиелит;
G12(G12.0-G12.9) Спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;
G35 Мултипла склероза;
G80(G80.0-G80.9) Инфантилна церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
G71(G71.0-G71.9) Примарни заболувања на мускулите.

Препишува

  • Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед, физијатар или хирург.

Напомена

  • Овој производ се користи по препорака на лекар само за дадените индикации и не може да се комбинира со кој било друг производ.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Натколена корективна лонгета за корекција на контрактури во колено и скочен зглоб”
Shopping Cart