Натколен пластичен апарат со зглоб во колено и скочен зглоб

2105 | Натколен пластичен апарат со зглоб во колено и скочен зглоб

  • Индивидуална ортоза која се изработува по отисок од пациентот;
  • Се изработува од полипропилен, странично засилена со метални шини од алуминиумска легура;
  • Според состојбата на корисникот, индикациите за нејзино користење и целта на третманот, ортозата сo коленските зглобови може да се изработи со кочница или слободно;
  • Доколку е потребна поддршка на лумбалниот дел, се изработува во спој со пластичен корсет и зглоб во делот на колкот;
  • Поради материјалите кои се вградуваат се одликува со помала тежина;
  • За подобра удобност обложена е со меки сунѓерести материјали кои не примаат пот и влага со што одржување на хигиената е подобрено;
  • Можe да се изработи ламиниран со карбонски влакна со што ортозата станува уште полесна и поцврста.

Медицински индикации

B91 Секвели од полиомиелит;
G12(G12.0-G12.9) Спинална мускулна атрофија и
сродни синдроми;
G24(G24.0-G24.2) Дистонија;
G35 Мултипла склероза;
G71.1 Миотонични заболувања;
G80(G80.0-G80.9) Инфантилна церебрална
парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;
G83.1 Моноплегија на долен екстремитет;
G83.3 Моноплегија неозначено;
G83.9 Паралитичен синдром, неозначено;
М24.3 Патолошка дислокација и сублуксација на
зглоб, некласифицирана на друго место;
М24.5 Контрактура на зглоб;
М24.6 Анкилоза на зглоб;
М24.8 Други специфични оштетувања на зглоб,
некласифицирани на друго место;
М25.2 Расцепен зглоб;
М25.6 Вкочанетост на зглоб, некласифицирано на
друго место;
М62.3 Синдром на неподвижност (параплегичен);
М62.4 Контрактура на мускул;
М62.5 Мускулна слабост и атрофија, некласифици-
рано на друго место;
М84.0 Лошо сраснување на фрактура;
М84.1 Несраснување на фрактура (псевдоартроза);
М87.0 Идиопатска асептична некроза на коска;
М91.1 Јувенилна остеохондроза на главата на
фемурот;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна
болест;
Т93.2 Секвели од фрактури на долен екстремитет;
– Сите видови на млитава и спастична парализа;
– Контрактури;
Q05.7 Лумбална спина бифида без хидроцефалус.

Препишува

  • Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед или физијатар.

Напомена

  • Овој производ се користи по препорака на лекар само за дадените индикации и не може да се комбинира со кој било друг производ.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Натколен пластичен апарат со зглоб во колено и скочен зглоб”
Shopping Cart