Иван Ефтимов – Пливач

Преголема благодарност до Центар за ортотика и протетика-Славеј А.Д. и целиот тим, очигледни резултати за само 7 месеци со помош на новата 3Д технологија-тораколумбална Сколиоза и кифоза и рамни стапала со валгус. Со кој успешно се справи целиот тим. Ви благодарам на вашето постоење и неисцрпна енергија.

Shopping Cart