Подвижност

Trajtimi efikas i dëshmuar i skoliosës

Te skolioza, eshtrat e kurrizit zhvendosen dhe rrotullohen, duke shkaktuar shtrembërimin e tij. Diagnostikohet më së shpeshti gjatë viteve të paraadoleshencës dhe të adoleshencës (11-16), periudhës së rritjes. Termi klinik prë skoliozën e kësaj moshe është “skoliozë idiopatike adoleshente”. Fjala “idiopatike” do të thotë që nuk dihet shkaku. Shfaqet te 5% e adoleshentëve dhe më …

Trajtimi efikas i dëshmuar i skoliosës Read More »

На лето во Охрид со нашиот пријател

Кон крајот на летово го посетивме нашиот пријател Петар Петровски во Охрид и решивме да го пренесеме според нас најважниот дел од неговата. Кон крајот на летово го посетивме нашиот пријател Петар Петровски во Охрид и решивме да го пренесеме според нас најважниот дел од неговата… Кон крајот на летово го посетивме нашиот пријател Петар …

На лето во Охрид со нашиот пријател Read More »

Shopping Cart