Ортопедски чевли за Денис Браун

Шифра: 41DENISBRAUN Категории: , ,

3.250,00 ден

  • Чевли за корективен апарат за корекција на стапало Денис-Браун;
  • Чевлите треба да обезбедат фиксација на стапалото во правилна положба, а растојанието меѓу стапалата се регулира со променливата должина на металната шина.
  • Позицијата на стапалата во ортозата ја одредува лекар.
  • Ортозата се носи со цел да се обезбеди правилен раст на стапалата после третман на стапалата по методот на Понсети.

Медицински индикации

Q66(Q66.0-Q66.9) Конгенитални деформации на стапало;
M21.0-M21.6 Стекнати деформации на скочен зглоб и стапало;
M21.8 Други означени стекнати деформации на екстремитетите;
M21.9 Стекната деформација на екстремитет, неозначено;
G80(G80.0-G80.9) Инфантилна церебрална парализа;
Конгенитални аномалии на стапало.

Препишува

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед или физијатар.

Напомена

Овој производ се користи по препорака на лекар само за дадените индикации и не може да се комбинира со кој било друг производ.

Shopping Cart