Корективни гаќички за корекција по Вехер

Шифра: 2604SLA Категорија:

801,00 ден

2604 | Корективни гаќички за корекција на абдукција на колковите по вејкер

Партиципација: 0%

  • Кај полесни форми на дисплазија на колк,
  • Го задржуваат колкот во правилна положба со што се овозможува правилно развивање;
  • Големината се одредува според телесната тежина;

ФЗОМ Медицински индикации

Индикационо подрачје –кај дисплазија на колк – стабилизација на репониран колк
Q65.8 други конгенитални деформации на колкот;
Q65(Q65.3-Q65.9) конгенитални деформации на колкот;

Препишува

  • Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар

Медицински индикации

  • Полесни форми на дисплазија на колк.
Shopping Cart