Ортози за рбетен столб

Рбетниот столб е најважен фактор за зачувување на исправеноста на човековото тело. Има две главни карактеристики и тоа антигравитационото подупирање и флексибилноста. Затоа мораме и да обратиме посебно внимание на самиот рбетен столб. Многу често се јавуваат проблеми со рбетниот столб и предизвикуваат силна болка во други делови на телото. За да се заштитиме и …

Ортози за рбетен столб Read More »