Специјални ортопедски чевли по гипсан модел за специфични деформитети – Светле

Шифра: 4109SLSVETLE Категорија:

2.268,00 ден

4109 | Специјални ортопедски чевли по гипсан модел за специфични деформитети

  • Чевли изработени од висококвалитетна природна кожа;
  • Индивидуално по мерка на корисникот;
  • Во чевлите се вградени додатоци со кои се корегираат деформитети;
  • Се обезбедува правилна позиција на стапалата во чевлите;

Напомена

  • Стручно лице зема мерки од стапалата на корисникот;
  • Корисникот, во соработка со стручно лице одбира модели и материјали;
  • Можност за избор на различни бои на природна кожа за изработка на горниот дел, како избор на бои за ѓон и начин на прицврстување (велкро ленти или врвки);
  • Комплетно индивидуално производство;
  • Вградување на соодветни додатоци за корекција;
  • Вградена ортопедска влошка.

ФЗОМ Медицински индикации

M21 (M21.1 ; M21.2; M21.5; M21.6) стекнати деформации на стопалото;
Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стопалото;
B91 секвели од полио;
M06( M06.0-M06.9) ревматоиден артрит;
М08(М08.0-М08.9) јувенилен артрит;
G35 мултипла склероза;
I69 ( I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;
G80 ( G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;
G81( G81.0-G81.9) хемиплегија,
G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;
G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите

Препишува

Потврда за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед или физијатар.

Shopping Cart