Testimonials

Преголема благодарност до Центар за ортотика и протетика - Славеј А.Д. и целиот тим, очигледни резултати за само 7 месеци со помош на новата 3Д технологија - тораколумбална Сколиоза и кифоза и рамни стапала со валгус. Со кој успешно се справи целиот тим. Ви благодарам на вашето постоење, и неисцрпна енергија 🙏🙏🙏

Иван Ефтимов - Пливач

СЛАВЕЈ МИ ГО ИЗЛЕЧИ КОМПЛЕКСОТ НА ФИЗИЧКА НЕСПОСОБНОСТ ,,Брзо делување, приемливост на високо ниво, одлична изработка, услуга на високо ниво, бесплатни корекции, високо квалитетни мајстори. Овие позитивности на оваа куќа многу ретко може да се сретнат во други такви или слични куќи што ме тера и не ми дозволува ниту да помислам на услуги од друга ортопедска куќа. “

Ванчо Каранфилов - Стрелец

Преголема благодарност до Центар за ортотика и протетика - Славеј А.Д. и целиот тим, очигледни резултати за само 7 месеци со помош на новата 3Д технологија - тораколумбална Сколиоза и кифоза и рамни стапала со валгус. Со кој успешно се справи целиот тим. Ви благодарам на вашето постоење, и неисцрпна енергија 🙏🙏🙏

Иван Ефтимов - Пливач

Преголема благодарност до Центар за ортотика и протетика - Славеј А.Д. и целиот тим, очигледни резултати за само 7 месеци со помош на новата 3Д технологија - тораколумбална Сколиоза и кифоза и рамни стапала со валгус. Со кој успешно се справи целиот тим. Ви благодарам на вашето постоење, и неисцрпна енергија 🙏🙏🙏

Иван Ефтимов - Пливач

СЛАВЕЈ МИ ГО ИЗЛЕЧИ КОМПЛЕКСОТ НА ФИЗИЧКА НЕСПОСОБНОСТ ,,Брзо делување, приемливост на високо ниво, одлична изработка, услуга на високо ниво, бесплатни корекции, високо квалитетни мајстори. Овие позитивности на оваа куќа многу ретко може да се сретнат во други такви или слични куќи што ме тера и не ми дозволува ниту да помислам на услуги од друга ортопедска куќа. “

Ванчо Каранфилов - Стрелец