01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Спортските ортопедски влошки се потполно индивидуално изработени

-прават корекција на сводот на стапалото;

-идеално биомеханичко распределување на оптоварувањата при спортување;

-намалување на притисокот и напрегањето на оптоварените делови на стапалото, скочниот зглоб, коленото и рбетниот столб;

-апсорпција на силите кои при спортување се најголеми;

-спречување на замор и напор;

-стабилизирање на петата;

Направени се од високо квалитетни материјали со посебни карактеристики:

  • Апсорбциони својства;
  • Амортизациони својства;
  • Еластичност;