01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Еден пософистициран модел на зглоб за колк е новиот Helix 3D кој постави нови стандарди во сигурноста,динамичноста удобноста и подвижноста кај егзартикулација на колк. Се препорачува користење со  C-leg колено.

Негови  предности се:

  • Мултиосната конструкција овозможува подобар симетричен од на корисникот.
  • Зголемена функционална сигурност кај корисникот при одење.
  • Овозможува оптимална положба при седење и го намалува страничниот наклон на карлицата.
  • Овозможуваголем агол на свиткување , со что олеснува многу секојдневни ситуации како облекување чевли или седнување во автомобил.