01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Корективни влошки целосно индивидуално прилагодени со супинационен и пронационен клин, лесно се одржуваат, имаат вградени клинови за корекција кај поизразени деформитети.