Навлаки за чкунка (компресивни)

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Во постоперативниот период по ампутацијата или реампутацијата, сеуште не можете да носите протеза но можете да придонесете за брзо зацелување и припрема на чкунката за протетизирање. Компресивните навлаки вршат поголем притисок на врвот од чкунката додека нагоре по чкунката притисокот се намалува. На овој начин се одведувааат течностите од чкунката, се намалуваат отоците и помага во целосното зацелување.