7940 Носилка на склопување

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Склоплива носилка изработена од антикорозивен и елоксиран алуминиум за пренос на пациенти.

Големина:

203x50x14 (отворена)

96x50x17 (затворена)

Тежина на носилката: 6,5 кг.

Носивост: 120 кг.