7404 Појас за еднострана препонска кила

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

Ингвинална хернија (К40.0-К40.9)

Карактеристики:

-прави поддршка, а со перничето прави притисок што помага килата да се врати во првобитната положба;

-изработен е од еластичен појас кој едноставно се поставува со леплива трака;

-перничето е со анатомски облик поставено со леплива трака, со што се овозможува поместување во саканата положба;

-достапен е за лева и десна страна;

-универзална големина;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Хирург