01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Корисно помагало за во тоалет. Се користи за придржување, со цел поголема безбедност. Се поставува едноставно, каде што  е потребно.