Дубак со масичка со 4 тркала

02 Опис на производот

Карактеристики:

– Подеслив по висина

– Монтажни гаќички (седиште) по потреба

Вел. 1                      Вел. 2

Широчина          65 цм                        75 цм

Висина                60цм – 80 цм           90цм  – 110 цм

Должина              60 цм                       80 цм

Тежина                             од 10 kg

Медицински индикации:

G80(G80.0-G80.9) Инфантилна церебрална парализа;

G71 (G71.0-G71.9) Примарни заболувања на мускулите;

G81 (G81.0-G81.9) Хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;

G11 Хередитерна атаксија;

G12 Спинална мускулна атрофија и срoдни синдроми;

G35 Мултипла склероза.