Дубак со масичка со 4 тркала

02 Опис на производот

Карактеристики:

– Подеслив по висина

– Тапацирано седиште и потпирач

Широчина                            44 цм

Широчина   (склопена)     10 цм

Висина на седиште             52 цм

Висина                                   109-135 цм

Должина                                               71 цм

Тежина                             од 9,4  kg

Медицински индикации:

G80(G80.0-G80.9) Инфантилна церебрална парализа;

G71 (G71.0-G71.9) Примарни заболувања на мускулите;

G81 (G81.0-G81.9) Хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;

G11 Хередитерна атаксија;

G12 Спинална мускулна атрофија и срoдни синдроми;

G35 Мултипла склероза